BIRO

Gerak kerja yang bersepadu dalam PEMADAM direalisasikan dengan peranan Biro-Biro PEMADAM. Semua biro yang ditubuhkan di peringkat Kebangsaan, Negeri, Daerah dan Unit akan diberi nafas baru. Ini bertujuan memastikan segala perancangan aktiviti dan program dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Barisan kepimpinan biro dipertanggungjawabkan sebagai tunjang kepada pelaksanaan program PEMADAM. Biro menjadi sumber kekuatan PEMADAM dalam memperkasakan program pendidikan pencegahan DADAH di peringkat akar umbi.

Pengurusan semua biro disediakan dengan hala tuju lebih berfokus selaras dengan aspirasi PEMADAM dan kehendak masyarakat. Perkara ini membantu mempertingkatkan mutu perkhidmatan PEMADAM kepada ahli dan masyarakat umum. Penubuhan biro-biro ini membantu PEMADAM memastikan semua kumpulan sasar mengikuti program PEMADAM. Biro-biro ini ialah:-

 

PENGERUSI BIRO LATIHAN & PENERANGAN

YBhg. Dato’ Haji Kaswuri bin Keman

 

PENGERUSI BIRO ANTARABANGSA

YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd Tajudin bin Haji Md. Ninggal

 

PENGERUSI BIRO WANITA, KELUARGA & PENAWAR

YBhg. Dato’ Jamelah A. Bakar

 

PENGERUSI BIRO PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

YBhg. Datuk Haji Omar bin Haji Osman

 

PENGERUSI BIRO MEDIA & PROMOSI

YBrs. Tuan Haji Hashim Anang

 

PENGERUSI BIRO BELIA & NGO

YBhg. Dato’ Abdul Karim bin Mustafa


PENGERUSI BIRO PPDa SEKOLAH & SAHABAT PEMADAM

YBhg. Dr. Habibah binti Abdul Rahim

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

 

PENGERUSI BIRO PPDa IPT & KELAB MAHASISWA PEMADAM

YBhg. Profesor Dr. Azizan Bin Abdullah

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

Universiti Teknologi MARA

 

PENGERUSI BIRO AGAMA, KEROHANIAN & MORAL

YBrs. Encik Kamarul Nizal bin Idris

Penolong Pengarah Kanan

Unit Sukarelawan, Pembangunan Sosial dan Komuniti

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)