IKRAR

 

MAKA KAMI RAKYAT MALAYSIA SEBAGAI GENERASI 

PEWARIS BANGSA, NEGARA DAN AGAMA DENGAN INI BERIKRAR 

AKAN MENUMPUKAN SELURUH USAHA, TENAGA DAN MINDA KAMI 

UNTUK MENJADIKAN DIRI KAMI INSAN YANG CEKAL, CEKAP, TABAH

 DAN BERIMAN DALAM USAHA MEMBEBASKAN DIRI KAMI DARIPADA 

NAJIS DADAH MAKA DENGAN INI KAMI MENGAKU DAN BERJANJI BAHAWA 

DIRI KAMI BEBAS DADAH HARI INI, ESOK DAN SELAMANYA