VISI

MASYARAKAT MALAYSIA BEBAS DARIPADA ANCAMAN DADAH

MISI

PEMADAM SEBAGAI NGO STRATEGI NEGARA DALAM MEMBANTU MELAKSANAKAN PROGRAM PENCEGAHAN DADAH DI MALAYSIA

OBJEKTIF

MEMASTIKAN WARGA MALAYSIA MENDAPAT MAKLUMAT BAHAYA DADAH

MENYELAMATKAN GOLONGAN YANG TERJEBAK DADAH DARIPADA MASALAH PENAGIHAN

MEMPERKASAKAN KERJASAMA DENGAN AGENSI KERAJAAN, SWASTA DAN NGO DALAM MENANGANI MASALAH DADAH DI MALAYSIA

Close Menu